top of page
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Dat merk je aan de heftige emoties, levendige beelden en fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

 

Wat is EMDR?

 

EMDR staat voor’ Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Dit betekent dat je door o.a. oogbewegingen ingrijpende gebeurtenissen opnieuw beleefd en deze alsnog verwerkt. Sinds de jaren ‘90 wordt EMDR in Nederland toegepast. Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat EMDR uiterst effectief is.

Wanneer kan EMDR mij helpen?

In je leven kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks invloed hebben op je functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Soms loopt iemand jaren rond met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waardoor deze gevoelens veroorzaakt worden. Met behulp van EMDR therapie wordt de onderliggende oorzaak naar boven gehaald en verwerkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende klachten:

 

 • Angsten en fobieën

 • Rij- en vliegangst, straatvrees, sociale angst

 • Depressie

 • Paniekgevoelens

 • Woede-uitbarstingen

 • Nachtmerries

 • Weinig zelfvertrouwen

 • Pestverleden

 • Overval, inbraak

 • Ongeluk

 • Burn-out

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Allereerst zal er een uitgebreide intake plaatsvinden waarin we bespreken wat de oorzaak van de klachten kan zijn. Ook wordt een inschatting gemaakt over de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren. Zo mogelijk wordt de eerstvolgende keer gestart met de EMDR behandeling, soms is echter een tweede intakegesprek noodzakelijk.

Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem van de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden. Dit stimuleren van de hersenen wordt o.a. gedaan door visuele en auditieve prikkels toe te dienen. Nare ervaringen verdwijnen of vervagen hierdoor.

Na afloop van een sessie voelt de een zich heel energiek terwijl de ander zich juist erg moe voelt. Beiden is een normale reactie, het betekent dat het brein bezig is, dus een goed teken.

Hoeveel sessies nodig zijn hangt af van de persoonlijke situatie.

Na de laatste behandelsessie vindt er een evaluatie plaats.

 

Kijk voor meer informatie op www.emdr-therapeuten.nl

bottom of page